opleidingen en cursussen


Opleiding starten .nl


Cursussen en opleidingen te vinden via menu en zoekmachine.

Opleiding starten.nl: De grootste aanbieders in opleidingen, cursussen, workshops, dag cursussen, hobby cursussen en zelfs slipcursussen.

U vindt op opleiding starten een ruim aanbod aan opleidingen, cursussen en trainingen. Het aanbod is gericht op zowel mbo als hbo niveau. Ook voor de leeftijdsgroep 50 jaar en ouder vind u op opleiding starten voldoende mogelijkheden tot het volgen van een opleiding of cursus. Ondanks dat Opleiding starten.nl een ruim aanbod aan studie mogelijkheden bied, is het natuurlijk mogelijk dat u nog niet precies weet welke opleiding, cursus of training u wilt gaan volgen. Als hulpmiddel voor het zoeken van een cursus of opleiding zou u 123 test kunnen raadplegen.


Opleiding of cursus volgen met hulp van het uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV)


Opleiding of cursus volgen via het UWV? Wat zijn de opleidingsmogelijkheden via het UWV?

Heeft u op het moment of binnenkort een WW-uitkering en u wilt bijvoorbeeld als aanvulling op uw bestaande opleiding een vervolg opleiding of cursus volgen? Dan zijn er bij het UWV zeker mogelijkheden. Informeer voor uw individuele mogelijkheden bij het UWV. Denk daarbij ook aan het volgen van een cursus of opleiding voor omscholing. De reden dat het UWV u door middel van een cursus of opleiding verder wil helpen, is dat u daardoor meer kans maakt op de arbeidsmarkt. Denk daarbij met name aan opleidingen in het voortgezet of hoger beroeps onderwijs. Soms is de reden van het volgen van een opleiding of cursus een onderdeel van een re-integratietraject. Het aanbieden van opleidingen en cursussen ziet men bijvoorbeeld ook bij bedrijven waarbij massaontslagen vallen (collectief ontslag) daarbij wordt door de werkgever, indien meegenomen in een sociaal plan de mogelijkheid geboden een cursus of opleiding te volgen (omscholing). Dit gebeurt vaak in samenwerking met het UWV.

Toesteming UWV:


Als u als individu een cursus of opleiding via het UWV wilt gaan volgen zul je daarvoor eerst een aanvraag moeten indienen. Bij het beoordelen van deze aanvraag kijkt het UWV of de opleidings- keuze ook in de huidige arbeidsmarkt wel voldoende groei en perspectief bied, en daarmee de kansen op het vinden van een baan vergroot. De reden van deze controle is omdat het volgen van een opleiding of cursus mogelijk als nutteloos wordt gezien. Neem als voorbeeld de opleiding / cursus rijinstructeur, deze wordt vanaf 1 januari 2012 niet meer door het UWV vergoed. De reden hiervan is dat de afgenomen rijexamens een jaar ervoor met tien procent daalden, terwijl het aantal rijscholen met vijfhonderd toenam. De toename van rijscholen is dan ook met name ontstaan doordat er door het UWV te veel opleidingen en cursussen voor rijinstructeur (startersregeling) zijn afgegeven. Deze starters moesten zich uiteindelijk in een krimpende markt zien te handhaven.