Opleiding starten.nl Cursussen en opleidingen te vinden via menu en zoekmachine

de grootste aanbieders in opleidingen, cursussen en workshops:

Opleiding starten.nl : opleidingen,cursussen,workshops,dag cursussen, hobby cursussen en zelfs slipcursussen.

U vind op opleiding starten een ruim aanbod van mbo en hbo opleidingen. Maar ook voor de leeftijdsgroep 50 jaar en ouder vind u voldoende mogelijkheden tot het volgen van een opleiding of cursus. Ondanks dat Opleiding starten.nl u een ruim aanbod aan studie mogelijkheden bied bent u er misschien voor u zelf nog niet helemaal uit welke opleiding of cursus u wilt gaan volgen. Als hulpmiddel voor het zoeken van een cursus of opleiding zou u 123test kunnen raadplegen.

Opleiding of cursus volgen met hulp van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

Opleiding of cursus volgen via het UWV? Wat zijn de opleidingsmogelijkheden via het UWV?

Heeft u op het moment een WW uitkering en u wilt als aanvulling op uw bestaande opleiding een vervolg opleiding of cursus volgen?  Dan zijn er bij het UWV zeker mogelijkheden. Informeer voor uw individuele mogelijkheden bij het UWV. Denk daarbij ook aan het volgen van een cursus of opleiding voor omscholing. De reden dat het UWV u door middel van een cursus of opleiding  verder wil helpen, is dat u daardoor meer kans maakt op een baan. Denk daarbij met name aan opleidingen in het voortgezet of hoger beroeps onderwijs. Soms is de reden van het volgen van een opleiding of cursus een onderdeel van een re-integratietraject. Het aanbieden van opleidingen en cursussen ziet men bijvoorbeeld ook bij bedrijven waarbij massaontslagen vallen (collectief ontslag) daarbij wordt door de werkgever, indien meegenomen in een sociaal plan de mogelijkheid geboden een cursus of opleiding te volgen (omscholing). Dit gebeurt vaak in samenwerking met het UWV. Voordat er toestemming word gegeven tot het volgen van een cursus of opleiding wordt er in de meeste gevallen vooraf gekeken of er voldoende groei en perspectief is bij deze beroeps keuze. De reden van deze controle is  omdat  het volgen van een opleiding of cursus mogelijk als nutteloos wordt gezien. Neem als voorbeeld de opleiding / cursus rijinstructeur, deze wordt vanaf 1 januari 2012 niet meer door het UWV vergoed. De reden hiervan is dat de afgenomen rijexamens een jaar ervoor met tien procent daalden, terwijl het aantal rijscholen met vijfhonderd toenam. De toename van rijscholen is dan ook met name ontstaan doordat er door het UWV te veel opleidingen en cursussen voor rijinstructeur (startersregeling) zijn afgegeven. Deze starters moesten zich uiteindelijk in een krimpende markt zien te handhaven.

Opleiding-starten.nl

Opleiding of cursus volgen via UWV

Email: opleidingstarten@gmail.com.


Opleiding-starten.nl - opleiding volgen - cursus zoeken - workshop en training beroeps keuze - soort beroep - uwv links Copyright ©